அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை (Ayal Magrantha Serkai) - Nesamithran

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை (Ayal Magrantha Serkai) - Nesamithran

ZDP73

Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 255.00 Save 15%
/

Only 378 items in stock!

ஒரு கணிணிக்கு முற்-பிற் புறம் ‘அவன்’ மற்றும் ‘அவள்’ இடையேயான வேட்கை பரிமாற்ற்ம் பிக்சல்களின் மறுசேர்க்கையிலும் டெசிபல்களின் சரக்கோர்வையாலும் இணைவு ஏற்படுகிறது. இக்கவிதைகள் நகர்மிகைகளின் கதையாடலை முன்வைக்கின்றன.

-எஸ். சண்முகம்

Author: Nesamithran
Genre: Poetry
Publishing House: Zero Degree Publishing
No. Of Pages: 226
Language: Tamil