அபிதா (ABITHA) - L.S Ramamurthy

அபிதா (ABITHA) - La.Sa. Ramamirtham/லா.ச. ராமாமிருதம்

ZDP112

Regular price Rs. 120.00 Sale price Rs. 100.00 Save 17%
/

Only 374 items in stock!

அம்பாளின் பல நாமங்களில் அபிதகுசாம்பாளுக்கு நேர்த்தமிழ் ‘உண்ணாமலையம்மன்’.
இட்டு அழைக்கும் வழக்கில் பெயர் அபிதாவாய்க் குறுகிய பின், அபிதா = உண்ணா. இந்தப் பதம் தரும் பொருளின் விஸ்தரிப்பில், கற்பனையின் உரிமையில், அபிதா = ஸ்பரிசிக்காத, ஸ்பரிசிக்க இயலாத என்கிற அர்த்தத்தை நானே வரவழைத்துக் கொண்டேன்.

– லா.ச.ரா

Author: L.S Ramamurthy
Genre: Literature and Fiction
Publishing House: Zero Degree Publishing
No. Of Pages: 97
Language: Tamil