ஸீரோ டிகிரி இலக்கிய விருது-2022 -தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறுநாவல்கள்

ஸீரோ டிகிரி இலக்கிய விருது-2022 -தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறுநாவல்கள்

Regular price Rs. 680.00
/

Only 394 items in stock!
ஸீரோ டிகிரி இலக்கிய விருது-2022

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறுநாவல்கள்

நீளநடுக்கோடு
அண்டனூர் சுரா

தீ நிழல்
தாட்சாயணி

வளையம்
அபுல் கலாம் ஆசாத்

அதர் இருள்
அகரன்

பிணவனம்
பாலஜோதி ராமச்சந்திரன்

சக்ர
வாஸ்தோ