புத்தர் வைத்திருந்த தானியம் (Budhthar Vaithiruntha Thaaniyam) - Mounan Yathrika

புத்தர் வைத்திருந்த தானியம் (Budhthar Vaithiruntha Thaaniyam) - Mounan Yathrika

ZDP68

Regular price Rs. 150.00 Sale price Rs. 125.00 Save 17%
/

Only 392 items in stock!

இந்தத் தொகுப்பில் ஒவ்வொரு கவிதையின் விவரிப்பிலும் உரிப்பொருளை முன்வைக்க முதல் பொருளான நிலத்தையும் பொழுதையும் காட்டிவிட்டுக் கருப்பொருள்களை விளைவிக்கிறார் கவிஞர் மெளனன் யாத்ரிகா.

Author: Mounan Yathrika
Genre: Poetry
Publishing House: Zero Degree Publishing
No. Of Pages: 90
Language: Tamil